Start Cerdas cermat sd online dating

Cerdas cermat sd online dating

Perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir dihentikan selama 10 tahun, umat Islam tidak boleh masuk ke kota Makkah pada tahun itu, dan jika ada orang Quraisy ke Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan ke Makkah dan jika ada umat islam yang ke Makkah tidak dikembalikan ke Madinah . Dan surat apakah yang kedua yang mendapat nama An Nissa As Sughra ?

Siapakah ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu ?